Så tecknar du kollektivavtal

Det finns två sätt att teckna kollektivavtal:

Direkt med HRF

Tecknar du kollektivavtal direkt med oss blir det ett så kallat hängavtal.

Du tecknar det genom att kontakta den lokala avdelning inom HRF som din verksamhet finns inom.

Här är kontaktuppgifter till våra avdelningar.

Via en arbetsgivarorganisation

Vilken arbetsgivarorganisation du tillhör beror på vilken typ av verksamhet du bedriver. Företag inom vår bransch tillhör för det mesta Visita.

Länkar till arbetsgivarorganisationer vi sammarbetar med

Visita
Almega
Svensk Handel
IDEA
KFO
Bemanningsföretagen
Livsmedelsföretagen
Arbetsgivaralliansen
BAO (Bankernas Arbetsgivareorganisation)
Svenska Flygbranschen