Avtalsnytt

Avtalsnytt är ett informationsbrev du kan skriva ut och sätta upp på din arbetsplats.

Där informerar vi om tecknade kollektivavtal och hur det går i förhandlingarna. Här hittar du samtliga nummer. Det senaste ligger högst upp.

Avtalsnytt nr 11 2016

Avtalsnytt nr 10 2016

Avtalsnytt nr 9 2016

Avtalsnytt nr 8 2016

Avtalsnytt nr 7 2016

Avtalsnytt nr 6 2016

Avtalsnytt nr 5 2016

Avtalsnytt nr 4 2016

Avtalsnytt nr 3 2016

Avtalsnytt nr 2 2016  Avtalsnytt nr 10 2016 (spanska)

Avtalsnytt nr 1 2016