Kollektivavtalet 2016

Vårt senaste kollektivavtal började gälla 1 maj 2016 och gäller till sista mars 2017. Avtalet ger de anställda ökat inflytande över schemaläggning, och löneökningar på minst 500 kronor per heltidsanställd och månad. Dessutom har vi förhandlat fram en rejäl löneökning till 15 000 säsongsarbetare.


Skärpt krav på schemaläggning

Arbetsgivaren får endast göra schemaändringar på grund av orsaker som är direkt kopplade till verksamheten. Dit hör inte enstaka sjukdomsfall eller enstaka helgdagar.

I det nya kollektivavtalet har vi också fört in ett krav på att arbetsgivaren måste arbeta för att undvika schemaändringar i sin schemaplanering. Med de här skärpta kraven tar vi ett viktigt kliv mot ordning och reda i schemaläggningen.

Vi hoppas slippa höra fler bedrövliga historier om anställda som har svårt att få ihop familjeliv, fritid och arbete när schemat ändras med kort varsel.


Löneökningar med minst 500 kronor per heltidsanställd

Löneökningen blir 500 kronor per heltidsanställd och månad. 200 kronor fördelas generellt och 300 kronor i pott. Övriga nivåer höjs med avtalets värde, som OB, övertidsersättning och semesterlönegaranti.


Rejält lönelyft för 15 000 säsongsarbetare

Vi har drivit igenom en förändring som innebär att de anställda måste ha en sysselsättningsgrad på minst 85 procent för att kunna omfattas av frivillig övertid.

Förändringen gäller i det så kallade Turistsupplementet. Det här innebär att betydligt fler säsongsanställda kan gå upp i tid, vilket kommer skapa fler heltidstjänster.


Bättre möjligheter till skyddsskor

Våra medlemmar har länge påtalat behovet av skyddsskor och arbetsskor.

Har den anställda behov av säker fotbeklädnad, till exempel skyddsskor, ska det utredas av företagets skyddsorganisation eller de lokala parterna.

Tidigare gällde det endast halksäker fotbeklädnad. I det nya avtalet utvidgas behovet till säker fotbeklädnad.


Ökat inflytande över kostavdraget

I vårt förra kollektivavtal nämndes enbart medicinska eller etniska skäl som orsak för att inte omfattas av kostavdraget. Det har vi bytt ut mot särskilda skäl.

Det här kommer underlätta för personer som inte kan äta viss mat på grund av olika religioner och trosuppfattningar.


Elva månaders avtalsperiod

Kollektivavtalet löper på 11 månader, vilket innebär ett utgångsdatum på sista mars 2017.


Gemensamt partsråd med Visita

HRF och Visita inleder ett långsiktigt arbete med ett Framtidsråd som under minst fyra år bland annat ska arbeta för att ge förutsättningar för fler tillsvidareanställningar på heltid och åtgärder för att säkra branschens kompetensbehov.