Medlemsavgifter

Medlemsavgiften baseras på bruttoinkomst per månad.

Medlemsavgifter från och med 1 augusti 2017

0 – 8 699 kr (inkl. pensionärer*): 199 kr / månad

8 700 – 12 699 kr: 270 kr / månad

12 700 – 22 699 kr: 365 kr / månad

22 700 kr och uppåt: 390 kr / månad

*Ålderspensionär, dvs. pensionärer som fyllt 65 år.

Medlemsavgiften förfaller till betalning sista dagen per varje månad som avgiften avser. Ex. avgiften för april ska vara HRF tillhanda den sista april.

Studerande

Läser du en utbildning inom hotell och restaurang?
Då kan du bli gratis studerandemedlem. Läs mer här.

Autogiro

Vill du betala medlemsavgiften med autogiro?
Klicka här för att göra autogiroanmälan digitalt med e-legitimation eller Mobilt BankID.

Dragning av medlemsavgiften sker den 26:e varje månad eller nästkommande vardag.

Generösa medlemsförmåner

Förutom det fackliga stödet får du flera försäkringar och förmåner som medlem i HRF.
Läs mer om våra medlemsförmåner.

Bra att veta

Är du föräldraledig, sjukskriven, studerande eller arbetslös kan din avgift bli lägre. Kontakta i så fall medlemsservice så vi har rätt uppgifter om dig. Likaså om du får förändrad inkomst.

Medlemsavgifterna går tillbaka till medlemmarna i form av all verksamhet HRF bedriver.