Medlemsavgifter

Månadsinkomst

0 – 8 699 kronor (inklusive pensionärer*): 199 kronor / månad

8 700 – 12 699 kronor: 254 kronor / månad

12 700 – 22 699 kronor: 336 kronor / månad

22 700 kronor  och uppåt: 349 kronor / månad

*Ålderspensionär, d.v.s. pensionärer som fyllt 65 år

Autogiro

Vill du betala medlemsavgiften med autogiro?
Klicka här för att göra autogiroanmälan digitalt med e-legitimation eller Mobilt BankID.

Dragning av medlemsavgiften sker den 26:e varje månad eller nästkommande vardag.

Generösa medlemsförmåner

Förutom det fackliga stödet får du flera försäkringar och förmåner som medlem i HRF.
Läs mer om våra medlemsförmåner.

Bra att veta

Är du föräldraledig, sjukskriven, studerande eller arbetslös kan din avgift bli lägre. Kontakta i så fall medlemsservice så vi har rätt uppgifter om dig. Likaså om du får förändrad inkomst.

Medlemsavgifterna går tillbaka till medlemmarna i form av all verksamhet HRF bedriver.