Hur många timmar i månaden är en heltidsanställning?

Antalet timmar kan variera mellan olika avtalsområden. Man ska arbeta i genomsnitt 40 timmar/vecka, det räknas som heltid.