Förtroendevald

Som medlem i HRF har du möjligheten att bli förtroendevald – ett uppdrag som stärker både dig, dina arbetskamrater och oss som organisation.

Du blir starkare – vi blir starkare

Ju fler som engagerar sig i facket, desto bättre jobb kan vi göra. Inom HRF har vi olika förtroendeuppdrag.

Som stöd i ditt uppdrag har du våra lokala avdelningar. Självklart ska du kontakta dem om du har frågor.

Utbildning för ditt uppdrag

Som förtroendevald får du facklig utbildning via HRF. Du har laglig rätt att få ledigt för att gå utbildningen och vi ersätter dig för förlorad arbetsinkomst.