Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Ändringsförslag

Ett ändringsförslag är en ändring av de förslag till beslut som redan finns till varje motion. Du kan även begära ändringsförslag till andra skrivna dokument som hanteras under kongressen. Du kanske vill stryka eller lägga till en text eller några ord i ett förslag till beslut.

Det går inte att lämna ändringsförslag som förändrar formuleringar i motioner eller motionsutlåtanden och inte heller direkt i stadgetext. Ändringsförslag som innebär att nya, eller längre texter ska skrivas, kan också hänvisas till redaktionsutskottet.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.