Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Ansvarsfrihetsmöte

Varje år då vi inte har kongress blir kongressombuden kallade till ett så kallat ansvarsfrihetsmöte. Mötet granskar förbundets verksamhet och ekonomi för det gångna året och beslutar om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.


Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.