Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Arbetsordning

Kongressen jobbar utifrån en arbetsordning. Här ser du till exempel vilka regler som gäller, tider med mera för hur mötet ska arbeta.

Arbetsordningen kan komma att ändras under kongressens gång, oftast på förslag från kongressens presidium. Det handlar ofta om omflyttningar i programmet av praktiska skäl. Utöver arbetsordningen finns en dagordning med de formella punkter som kongressen ska behandla.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.