Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Arbetsordning

Kongressen jobbar utifrån en arbetsordning. Här ser du till exempel vilka regler som gäller, tider med mera för hur mötet ska arbeta.

Arbetsordningen kan komma att ändras under kongressens gång, oftast på förslag från kongressens presidium. Det handlar ofta om omflyttningar i programmet av praktiska skäl. Utöver arbetsordningen finns en dagordning med de formella punkter som kongressen ska behandla.

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!