Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Arbetsutskott (AU)

HRF:s arbetsutskott består av förbundsordförande, vice ordförande och avtalssekreterare. De ingår i förbundsstyrelsen och väljs i särskild ordning på kongressen. Arbetsutskottet har en förtroendeanställning till skillnad från övriga anställda i organisationen. Lön- och anställningsvillkor fastställs av sittande förbundsstyrelse.

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!