Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Bifall

Att bifalla ett förslag innebär att säga gå med på, samtycka till förslaget. På kongresser uttrycks det ofta som ”jag yrkar bifall till…”.

När förbundsstyrelsen yrkar bifall till ett förslag innebär det att de rekommenderar att kongressen säger ja till förslaget.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.