Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Delegationsledare

Delegationsledare är den person som ombuden i varje valkrets har bestämt ska hålla ihop ombuden i respektive delegation. Delegationsledaren brukar både hjälpa till med praktiska frågor som uppstår under kongressen och se till att alla i gruppen får information om vad som händer och sker under kongressförhandlingarna.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.