Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Ekonomiutskott

Ekonomiutskottets uppgift är att föreslå ett arvode för kongressombuden, förbundets ordinarie revisorer och suppleanter samt produktionsledamöter för kongressdagarna.

De föreslår även riktlinjer och arvode för förbundsstyrelsens ordinarie produktionsledamöter och dess suppleanter för kommande kongressperiod.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.