Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Förbundsstyrelse (FS)


Vår förbundsstyrelse väljs av kongressen. De leder HRF:s arbete och är vårt högsta beslutande organ mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsen består av 11 produktionsledamöter. Bland dessa 11 väljs också ett arbetsutskott (AU) med en förbundsordförande, en vice ordförande och en avtalssekreterare i särskilda ordning på kongressen.

De åtta ledamöter som inte ingår i arbetsutskottet kallas för produktionsledamöter. Det går inte att vara anställd av HRF och samtidigt vara produktionsledamot i förbundsstyrelsen.

Läs mer om nominering och hur du lämnar förslag på vilka som ska ingå i arbetsutskottet samt förbundsstyrelsen.

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!