Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Förbundsstyrelse (FS)


Vår förbundsstyrelse väljs av kongressen. De leder HRF:s arbete och är vårt högsta beslutande organ mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsen består av 11 produktionsledamöter. Bland dessa 11 väljs också ett arbetsutskott (AU) med en förbundsordförande, en vice ordförande och en avtalssekreterare i särskilda ordning på kongressen.

De åtta ledamöter som inte ingår i arbetsutskottet kallas för produktionsledamöter. Det går inte att vara anställd av HRF och samtidigt vara produktionsledamot i förbundsstyrelsen.

Läs mer om nominering och hur du lämnar förslag på vilka som ska ingå i arbetsutskottet samt förbundsstyrelsen.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.