Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Förslagsrätt

På kongressen kan förbundsstyrelsen lägga förslag i alla frågor som rör HRF:s verksamhetsområde. Enskilda kongressombud får bara lämna förslag kring de motioner som lämnats in till kongressen.

En fråga som inte är en stadgeändring kan dock behandlas om minst tre fjärdedelar av kongressombuden röstar för det.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.