Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Kongressen

Kongressen är HRF:s högsta beslutande organ. Ordinarie kongresser ska hållas vart tredje år. HRF:s kongress 2014 beslutade att ha en fyraårig kongressperiod denna gång. Detta beror på att HRF firar 100 år 2018. Att ha både kongress och 100-årsfirande samma år ansågs lägligt.

HRF:s kongresser består av 100 ombud som väljs i lokala valkretsar för en treårig mandatperiod. Utöver ombuden väljs minst lika många suppleanter. Suppleanter kallas in enligt den turordning utifrån de röstantal som det fått i kongressombudsvalet. Suppleanterna deltar när något ordinarie ombud får förhinder.

Kongressens uppdrag är att bestämma strategi och inriktning, i stora drag, för HRF för den kommande kongressperioden. Ombuden har uppdraget att ta ställning till insända motioner, övergripande strategier och facklig-politisk inriktning för förbundet. En kongress väljer även förbundsstyrelse (arbetsutskott AU och produktionsledamöter), revisorer, suppleanter och valberedning för kommande kongressperiod.

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!