Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Kongressen

Kongressen är HRF:s högsta beslutande organ. Ordinarie kongresser ska hållas vart tredje år. HRF:s kongress 2014 beslutade att ha en fyraårig kongressperiod denna gång. Detta beror på att HRF firar 100 år 2018. Att ha både kongress och 100-årsfirande samma år ansågs lägligt.

HRF:s kongresser består av 100 ombud som väljs i lokala valkretsar för en treårig mandatperiod. Utöver ombuden väljs minst lika många suppleanter. Suppleanter kallas in enligt den turordning utifrån de röstantal som det fått i kongressombudsvalet. Suppleanterna deltar när något ordinarie ombud får förhinder.

Kongressens uppdrag är att bestämma strategi och inriktning, i stora drag, för HRF för den kommande kongressperioden. Ombuden har uppdraget att ta ställning till insända motioner, övergripande strategier och facklig-politisk inriktning för förbundet. En kongress väljer även förbundsstyrelse (arbetsutskott AU och produktionsledamöter), revisorer, suppleanter och valberedning för kommande kongressperiod.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.