Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Mobiltelefon

Du får ha med dig mobiltelefon i kongresslokalen, men den ska vara satt i ljudlöst läge. Tänk på att inte använda mobilen på ett sådant sätt att det stör kongressarbetet eller de som sitter runt dig. Självklart får du sprida information om kongressen i sociala medier.

Om du tar bilder där andra personer tydligt syns är det viktigt att du frågar om det är okej för de berörda att du publicerar bilden. 
Använd gärna hashtags som är kopplade till kongressen.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.