Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Motioner

En motion är ett eller flera förslag till beslut om vad HRF:s kongress ska tycka eller göra i en viss fråga. Alla som är medlemmar i HRF kan skriva en motion, enskilt eller tillsammans.

En motion börjar med att du beskriver problemet eller frågan som du vill att HRF agerar i eller tycker till om. Motionen behöver även innehålla en eller flera så kallade ”att-satser” – det är ett förslag till beslut som inleds med ordet ”att”. Läs mer och skriv din motion här.

Motionen passerar alltid två instanser i förbundet innan kongressen: avdelningsstyrelsen och förbundsstyrelsen.

Avdelningsstyrelsens uppdrag är att fatta beslut om motionen ska skickas vidare till förbundsstyrelsen som enskild eller avdelningsmotion. Oavsett hur många som står bakom en motion behandlas den på samma sätt under kongressdagarna. Den egentliga skillnaden är att det är lättare att få med dig fler av kamraterna på kongressen om de kan se att det är många som står bakom förslaget.

Förbundsstyrelsen har i uppdrag att skriva utlåtande med förslag till beslut till varje motion. Det är dessa utlåtanden som kongressen sedan ska ta ställning till.

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!