Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Nominering

En nominering är att föreslå och utse kandidater till ett visst uppdrag. Nomineringen ska lämnas skriftligt. Den ska bland annat innehålla namn på den person som du önskar ska väljas till ett uppdrag. Alla som är medlemmar i HRF kan nominera och bli nominerade till att vara kongressombud.

Val av kongressombud och suppleanter görs på HRF:s lokala avdelningarnas höstmöten och årsmöten.

För att nominera en kamrat krävs att personen är medlem och tillfrågad. Du behöver vara noga med att fråga personen som du vill nominera om denne kan eller vill väljas till uppdraget. 
Om personen tackar ja skickar du in din nominering till din lokalavdelning enligt vår valordning. Läs mer här.

Det är avdelningen som bestämmer när kandidatnomineringen ska vara avslutad och senast inskickad.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.