Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Permission

Som ombud kan du inte lämna kongressarbetet, under kongressen, utan beviljad permission. Begäran om permission lämnas skriftligt till presidiet. Även anmälan om sjukdom lämnas till presidiet.

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!