Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Portalparagraf

Den andra paragrafen i våra stadgar, ”förbundets ändamål” brukar kallas för HRF:s portalparagraf. Här beskrivs syftet med vår förening och vilka grupper vi organiserar.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.