Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Remittera – remiss

Att remittera betyder att ärendet lämnas för beredning eller yttrande till särskilt organ, till exempel förbundsstyrelsen, för att hanteras där. Alla frågor kan inte remitteras vidare. Kongressen måste ta ställning till en rad saker som slås fast i våra stadgar. Ofta remitteras detaljfrågor eller saker som handlar om hur olika åtgärder ska genomföras. Texter kan också remitteras till kongressens redaktionsutskott som då får i uppdrag att skriva om eller ta fram nya formuleringar.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.