Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Remittera – remiss

Att remittera betyder att ärendet lämnas för beredning eller yttrande till särskilt organ, till exempel förbundsstyrelsen, för att hanteras där. Alla frågor kan inte remitteras vidare. Kongressen måste ta ställning till en rad saker som slås fast i våra stadgar. Ofta remitteras detaljfrågor eller saker som handlar om hur olika åtgärder ska genomföras. Texter kan också remitteras till kongressens redaktionsutskott som då får i uppdrag att skriva om eller ta fram nya formuleringar.

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!