Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Röstberättigad

Röstberättigad är alla de som får ta beslut på kongressen. På HRF:s kongress är de 100 kongressombuden samt förbundsstyrelsen röstberättigade. Förbundsstyrelsen är dock inte röstberättigad i frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas.

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!