Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Röstberättigad

Röstberättigad är alla de som får ta beslut på kongressen. På HRF:s kongress är de 100 kongressombuden samt förbundsstyrelsen röstberättigade. Förbundsstyrelsen är dock inte röstberättigad i frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.