Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Rösträknare – Röstlängd

Rösträknare är en person som väljs för att räkna röster. Vanligen röstar kongressen genom att ombuden högt säger ”ja” till det förslag de instämmer i. Lär mer under ”acklamation”.

När det inte går att höra vilket förslag som fått flest röster kan ombud och förbundsstyrelse begära rösträkning genom att säga ”votering”. Då sker först en försöksvotering. Råder det fortfarande osäkerhet i antalet röster sker röstningen digitalt via ett mötessystem.

Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas. Röstlängd är en förteckning över de röstberättigade.

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!