Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Rösträknare – Röstlängd

Rösträknare är en person som väljs för att räkna röster. Vanligen röstar kongressen genom att ombuden högt säger ”ja” till det förslag de instämmer i. Lär mer under ”acklamation”.

När det inte går att höra vilket förslag som fått flest röster kan ombud och förbundsstyrelse begära rösträkning genom att säga ”votering”. Då sker först en försöksvotering. Råder det fortfarande osäkerhet i antalet röster sker röstningen digitalt via ett mötessystem.

Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas. Röstlängd är en förteckning över de röstberättigade.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.