Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Stadgar

HRF är en ideell förening och har därmed stadgar. Stadgarna är föreningens regler. Stadgar styr bland annat förbundets namn och huvudsäte, organisationsområde, ändamål och demokratiprocess.

HRF:s stadgar kan endast ändras av en kongress. Mellan kongresserna är det förbundsstyrelsens uppdrag att tolka och se till så att föreningen följer de beslutade reglerna.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.