Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Stora guldnålen

HRF har ett hederstecken som kallas för ”stora guldnålen”. Den kan delas ut till medlemmar som varit med i ett LO-förbund i 35 sammanhängande år. I minst 15 av dessa år ska medlemmen också ha varit HRF-medlem och ”utfört ett aktivt arbete inom förbundets verksamhetsområde.” Det betyder att medlemmen till exempel ska ha haft ett styrelseuppdrag och varit en representativ företrädare för HRF och föreningens mål.

Både avdelning och enskilda medlemmar kan begära att tilldela/få den stora guldnålen, som sedan delas ut på kongressen eller i samband med en avdelnings årsmöte.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.