Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Suppleanter

En suppleant är en ersättare och reserv för ett ordinarie ombud, som har förhinder att närvara eller avgår från sitt uppdrag under kongressperioden. Precis som ordinarie ombud väljs suppleanter för hela mandatperioden, i kongressens fall tre år.

Suppleanter kallas in i turordning utifrån de röstantal de fick i samband med val till ombud på avdelningars årsmöte eller höstmöte. Suppleanter väljs även till andra förtroendeuppdrag, som till exempel förbundsstyrelsens produktionsledamöter.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.