Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Suppleanter

En suppleant är en ersättare och reserv för ett ordinarie ombud, som har förhinder att närvara eller avgår från sitt uppdrag under kongressperioden. Precis som ordinarie ombud väljs suppleanter för hela mandatperioden, i kongressens fall tre år.

Suppleanter kallas in i turordning utifrån de röstantal de fick i samband med val till ombud på avdelningars årsmöte eller höstmöte. Suppleanter väljs även till andra förtroendeuppdrag, som till exempel förbundsstyrelsens produktionsledamöter.

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!