Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Valbarhet

En tumregel för att kunna väljas till olika uppdrag inom HRF är att man är medlem. Det finns undantag som regleras i HRF:s stadgar.

Till exempel kan inte HRF:s ombudsmän och revisorer bli valda till kongressombud, de har dock närvaroplikt under kongressen.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.