Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Valbarhetshinder

Att ha valbarhetshinder betyder att en inte kan bli vald till en viss position. Anställda ombudsmän kan inte väljas till kongressombud, och inte heller som revisorer. Ombudsmän kan dock väljas in i kongressens valberedning.

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!