Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Valberedning

Det är viktigt för HRF att jämlikhet och balans finns i alla beslutande organ, därför tillsätts en valberedning. Förbundets valberedning väljs på kongressen och består av fem ledamöter. Valberedningen har alltid närvaroplikt på mötet.

Valberedningens uppdrag är att förbereda inkomna nomineringar och utifrån dessa föreslå en jämlik sammansättning inför beslut om personval.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.