Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Valkretsar

En valkrets är ett lokalt område som väljer ett fastslaget antal kongressombud. Alla medlemmar i valkretsen, som betalat sin medlemsavgift, är röstberättigade.

Förbundsstyrelsen beslutar om vilken valkretsindelning som ska gälla. Valkretsarna beslutas utifrån det aktuella medlemsantalet per den sista oktober året före kongress. Förbundsstyrelsen bestämmer också vilken valordning som ska gälla.

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.