Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Valkretsar

En valkrets är ett lokalt område som väljer ett fastslaget antal kongressombud. Alla medlemmar i valkretsen, som betalat sin medlemsavgift, är röstberättigade.

Förbundsstyrelsen beslutar om vilken valkretsindelning som ska gälla. Valkretsarna beslutas utifrån det aktuella medlemsantalet per den sista oktober året före kongress. Förbundsstyrelsen bestämmer också vilken valordning som ska gälla.

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!