Kongressombud

Besluten som tas under kongressen görs av 100 ombud.
Läs mer här!


Att vara kongressombud

Valda kongressombud utgör tillsammans föreningens högsta beslutande organ. Hotell- och restaurangfackets kongress har 100 ombud som kommer från hela landet. Som ombud representerar du din lokala avdelning, fattar viktiga beslut och påverkar framtiden.

Ombuden är framröstade av avdelningens medlemmar vid avdelningens årsmöte. Du kan nominera och nomineras till kongressombud.

När väljs ombuden?

Fram till den 31 december 2017 kunde du som medlem nominera kongressombud.

Ombuden väljs och röstas sedan fram vid din lokala avdelnings årsmöte. Alla medlemmar i avdelningen har rösträtt. För tid och plats se Hotellrevyn, din lokala avdelnings webbsida eller kontakta oss via mejl eller telefon.

 

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.