Motioner

Alla medlemmar kan påverka genom att skriva motioner till kongressen. Läs mer om hur det fungerar här.


Vad är en motion?

En motion är ett eller flera förslag till beslut om vad HRF:s kongress ska tycka eller göra i en viss fråga. Alla som är medlemmar i HRF kan skriva en motion, enskilt eller tillsammans. En motion kan handla om frågor som berör arbetsplatsen eller HRF som organisation.

Vad ska en motion innehålla?

En motion börjar med att du beskriver problemet eller frågan som du vill att HRF ska agera i eller tycker till om. Motionen behöver innehålla en eller flera så kallade ”att-satser”. Det är helt enkelt ett förslag till beslut som inleds med ordet ”att”.

Välj vilket område du tror att din motion tillhör. Skriv sedan en rubrik och därefter en kort text som beskriver varför kongressen ska besluta enligt förslaget. Du avslutar din motion med en eller flera att-satser där yrkandet förtydligas.

Jag vill skriva en motion – hur gör jag och när?

Fram till den 31 december 2017 kunde du som medlem lämna in motioner här på kongresswebben eller via din lokala avdelning. Efter det behandlas alla inkomna motioner.

Vad händer sen?

Motionen passerar alltid två instanser i förbundet innan kongressen: avdelningsstyrelsen och förbundsstyrelsen. Avdelningsstyrelsens uppdrag är att fatta beslut om motionen ska skickas till förbundsstyrelsen som enskild motion eller som avdelningsmotion. Avdelningsstyrelsen ger sitt yttrande över motionen genom att ställa sig bakom, tillstyrka eller avslå motionen. Vid avslag går motionen in som enskild motion.

Oavsett hur många som står bakom en motion behandlas den på samma sätt under kongressdagarna. Den egentliga skillnaden är att det är lättare att få med dig fler av kamraterna på kongressen om de kan se att det är många som står bakom förslaget redan innan kongress.

Förbundsstyrelsen har i uppdrag att skriva utlåtande med förslag till beslut till varje motion. Det är dessa utlåtanden som kongressen sedan ska ta ställning till.

 

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!