Motioner

Alla medlemmar kan påverka genom att skriva motioner till kongressen. Läs mer om hur det fungerar här.


Vad är en motion?

En motion är ett eller flera förslag till beslut om vad HRF:s kongress ska tycka eller göra i en viss fråga. Alla som är medlemmar i HRF kan skriva en motion, enskilt eller tillsammans. En motion kan handla om frågor som berör arbetsplatsen eller HRF som organisation.

Jag vill skriva en motion – hur gör jag och när?

Fram till den 31 december 2017 kunde du som medlem lämna in motioner här på kongresswebben eller via din lokala avdelning. Efter det behandlas alla inkomna motioner.

Hur många motioner har inkommit?

Antalet inskickade motioner har varit rekordmånga till årets kongress. Mer än dubbelt så många jämfört med förra kongressen 2014.

Antal motioner

Cirka 240 skickades in. Dubbletter har slagits ihop och totalt är det i år 177 motioner. Vid förra kongressen, 2014, var det 79 motioner.

Behandlas alla motioner på kongressen?

En del kan vara så kallade avtalsmotioner som berör kollektivavtalet. De hänskjuts till avtalsrådet och får vänta till 2020 när avtalet går ut.

Alla motioner som kommer att behandlas under kongressen kan du läsa under Handlingar.

Vad händer sen?

Motionen passerar alltid två instanser i förbundet innan kongressen: avdelningsstyrelsen och förbundsstyrelsen. Avdelningsstyrelsens uppdrag är att fatta beslut om motionen ska skickas till förbundsstyrelsen som enskild motion eller som avdelningsmotion. Avdelningsstyrelsen ger sitt yttrande över motionen genom att ställa sig bakom, tillstyrka eller avslå motionen. Vid avslag går motionen in som enskild motion.

Oavsett hur många som står bakom en motion behandlas den på samma sätt under kongressdagarna. Den egentliga skillnaden är att det är lättare att få med dig fler av kamraterna på kongressen om de kan se att det är många som står bakom förslaget redan innan kongress.

Förbundsstyrelsen har i uppdrag att skriva utlåtande med förslag till beslut till varje motion. Det är dessa utlåtanden som kongressen sedan ska ta ställning till.

 

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.