Praktiskt information

Här hittar du praktisk information om kongressen.


När?

1 – 4 juni 2018.

Var?

Vasateatern i Stockholm,
Vasagatan 19 .

Vad händer på kongressen?

Kongressen är HRF:s högsta beslutande organ. Den sammanträder vart tredje år och väljer även styrelse och ledning. På kongressen beslutas vilka mål förbundet ska jobba mot, vilka frågor HRF ska driva samt vilka övriga riktlinjer som ska gälla.

Besluten tas av 100 ombud som alla är medlemmar i HRF. Ombuden kommer från föreningens lokala avdelningar och är framröstade av avdelningens medlemmar.

Vilka?

Medlemmar i HRF – 100 framröstade ombud samt förbundsstyrelsen.

Varför kongress?

Kongressen är HRF:s mest angelägna möte. Genom demokrati och medbestämmande får alla medlemmar möjlighet att vara med och påverka vilka frågor och områden föreningen ska fokusera på.

Kongressen väljer även vilka som ska leda arbetet genom att rösta fram en ordförande, vice ordförande samt en avtalssekreterare, det vill säga föreningens politiska ledning.

Hur?

Genom demokrati, motionshantering, debatter och röstning.

 

 

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!