Praktiskt information

Här hittar du praktisk information om kongressen.


När?

1 – 4 juni 2018.

Kongressen öppnar fredag 1 juni klockan 12.00 och stänger måndag 4 juni klockan 15.00.

Registrering/incheckning i Vasateatern öppnar klockan 09.00 den 1 juni.

Var?

Vasateatern i Stockholm,
Vasagatan 19 .

Vad händer på kongressen?

Kongressen är HRF:s högsta beslutande organ. Den sammanträder vart tredje år och väljer även styrelse och ledning. På kongressen beslutas vilka mål förbundet ska jobba mot, vilka frågor HRF ska driva samt vilka övriga riktlinjer som ska gälla.

Besluten tas av 100 ombud som alla är medlemmar i HRF. Ombuden kommer från föreningens lokala avdelningar och är framröstade av avdelningens medlemmar.

Vilka?

Medlemmar i HRF – 100 framröstade ombud samt förbundsstyrelsen.

Varför kongress?

Kongressen är HRF:s mest angelägna möte. Genom demokrati och medbestämmande får alla medlemmar möjlighet att vara med och påverka vilka frågor och områden föreningen ska fokusera på.

Kongressen väljer även vilka som ska leda arbetet genom att rösta fram en ordförande, vice ordförande samt en avtalssekreterare, det vill säga föreningens politiska ledning.

Hur?

Genom demokrati, motionshantering, debatter och röstning.

 

 

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.