Vägen till kongress 2018

Här får du koll på vad som händer och när.


2017
Juni

Kallelse till kongress skickades ut i organisationen.

Augusti – december

Träffar: Kongressfrågor diskuteras på träffar och medlemsmöten.

September – december

Nominering: Nominering av kongressombud lämnas till avdelningarna (sista inlämningsdag varierar).

September – december

Enskilda motioner: Motioner från klubbar/enskilda medlemmar lämnas till avdelningarna (sista inlämningsdag varierar).

Oktober – november

Nominering: Förbundsstyrelsen fattar beslut om sista dag för nominering av personval.

Oktober – december

Diskussioner och motioner: Kongressens frågor diskuteras på strategiträffar och medlemsmöten. Avdelningarna fattar beslut om att bifalla motioner alternativt skicka motionen som enskild.

31 december

Sista inrapporteringsdag: Sista dag för avdelningarna att rapportera in motioner till förbundsstyrelsen. Sista dag för nominering av kongressombud.

 

2018
Januari

Val av ombud: På avdelningarnas årsmöten väljs kongressombud. Kontakta din lokala avdelning för att ta reda på när årsmöten hålls.

Januari – mars

Behandling: Förbundsstyrelsen behandlar motioner/utlåtanden, handlingsplaner och arbetsordning.

Februari

Ombuden kallas till kongressen: Valda kongressombud får kallelse till kongressen.

April

Handlingar publiceras: Kongresshandlingar publiceras på kongresswebben: www.hrf.net/kongress.

Februari – maj

Utbildning: Avdelningarna utbildar valda kongressombud.

1-4 juni

Kongress.

Juli – augusti

Kongressprotokoll och handlingar publiceras på kongresswebben: www.hrf.net/kongress.

 

 

Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Anmäl att du kommer!

Nu kan du anmäla ditt deltagande till HRF:s kongress. Det gäller både dig som kongressombud och kongressdeltagare, åhörare, journalist, utställare, gäst eller hedersgäst.

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.