Vägen till kongress 2018

Här får du koll på vad som händer och när.


2017
Juni

Kallelse till kongress skickades ut i organisationen.

Augusti – december

Träffar:
 Kongressfrågor diskuteras på träffar och medlemsmöten.

September – december

Nominering: Nominering av kongressombud lämnas till avdelningarna (sista inlämningsdag varierar).

September – december

Enskilda motioner: Motioner från klubbar/enskilda medlemmar lämnas till avdelningarna (sista inlämningsdag varierar).

Oktober – november

Nominering: Förbundsstyrelsen fattar beslut om sista dag för nominering av personval.

Oktober – december

Diskussioner och motioner: 
Kongressens frågor diskuteras på strategiträffar och medlemsmöten. Avdelningarna fattar beslut om att bifalla motioner alternativt skicka motionen som enskild.

31 december

Sista inrapporteringsdag:
 Sista dag för avdelningarna att rapportera in motioner till förbundsstyrelsen. Sista dag för nominering av kongressombud.

 

2018
Januari

Val av ombud: På avdelningarnas årsmöten väljs kongressombud. Kontakta din lokala avdelning för att ta reda på när årsmöten hålls.

Januari – mars

Behandling: Förbundsstyrelsen behandlar motioner/utlåtanden, handlingsplaner och arbetsordning.

Februari

Ombuden kallas till kongressen:
 Valda kongressombud får kallelse till kongressen.

April

Handlingar publiceras: 
Kongresshandlingar publiceras på kongresswebben: www.hrf.net/kongress.

Februari – maj

Utbildning: 
Avdelningarna utbildar valda kongressombud.

1-4 juni

Kongress.

Juli – augusti

Kongressprotokoll och handlingar publiceras på kongresswebben: www.hrf.net/kongress.

 

 

Nyheter

Vem tycker du?

Nu är det dags att lämna förslag på den HRF-medlem som du vill ska representera din lokala avdelning på vår kongress.

Vad tycker du?

Vilka frågor tycker du är viktigast för HRF? Var med och påverka föreningens framtid!