Hur får jag kollektivavtal på min arbetsplats?

Prata med dina arbetskamrater. Det är viktigt att alla vet vad ett kollektivavtal är. När ni kommit fram till att ni är många som vill ha kollektivavtal kontaktar ni er lokala HRF-avdelning.

Vi skickar en blankett

Avdelningen skickar sedan en avtalsblankett till arbetsgivaren som undertecknar kollektivavtalet och skickar tillbaka det till avdelningen. Kollektivavtalet är då tecknat.

Var tydlig

Vill inte arbetsgivaren teckna kollektivavtal är det viktigt att du och dina arbetskamrater gör tydligt för arbetsgivaren att ni vill ha samma grundläggande rättigheter som andra i branschen. Då blir det lättare för HRF att driva på för att skaffa kollektivavtal på er arbetsplats.