Om HRF

Vårt mål är att tillsammans skapa en bransch där du som anställd känner dig trygg och nöjd på ditt arbete med bra lön och villkor.

Ingen ska ha problem att få ut rätt lön på rätt dag. Ingen ska ha en ofrivillig otrygg anställning. Ingen ska slita ut sin kropp på grund av dålig arbetsmiljö.

HRF är en medlemsstyrd organisation. Det innebär att vår ledning, förbundsstyrelse och alla som har fackliga uppdrag inom HRF själva är medlemmar.

Som medlem har du även möjlighet att själv kunna förändra på din arbetsplats. Självklart kan du även vända dig till oss för att få råd och stöd. Kontakta din lokala avdelning.

Hotell- och restaurangfacket bildades 1918 och sedan dess har vårt fackliga arbete pågått oavbrutet.

Vi är ett av 14 LO-förbund och har cirka 30 000 medlemmar.

Besök LO:s hemsida.