Internationellt arbete

Vi lever i en globaliserad värld där HRF:s medlemmar påverkas av ekonomiska och politiska beslut som fattas även utanför Sveriges gränser. Därför samarbetar vi med fackliga organisationer från hela världen.

HRF arbetar bland annat för:
  • Att fackliga och mänskliga rättigheter ska respekteras i alla delar av världen.
  • Att utveckla samarbetet med fackliga organisationer i andra länder.
  • Vi deltar i internationella federationer för hotell- restaurang- catering och turism. Genom det kan vi påverka politiken globalt. Läs mer om vår globala federation IUL.

Du kan också läsa vår bok Gränslös Solidaritet.

Union to union

Som LO-förbund är vi med i Union to Union, en ideell förening bestående av LO, SACO och TCO. Union to Union samarbetar med fackliga organisationer världen över.

Läs mer om Union to union.