Lediga jobb

Hotell- och restaurangfacket är fackförbundet för anställda inom hotell- och restaurang och besöksnäringen. Vi är en avgörande aktör i en växande och mångkulturell besöksnäring. Vi organiserar en bransch i stark tillväxt och med stor utvecklingspotential, men också med många utmaningar för att förbättra villkoren i branschen.


Chefredaktör Hotellrevyn