Vår förbundsstyrelse

HRF:s förbundsstyrelse består av elva ledamöter som alla är medlemmar i HRF. Förbundssyrelsen väljs på HRF:s kongresser och sammanträder ungefär en gång i månaden.

Förbundsstyrelsen leder HRF och är vårt högsta beslutande organ mellan kongresserna.

För att kontakta förbundsstyrelsen, klicka här.