Kollektivavtalets försäkringar

I ditt kollektivavtal ingår ett försäkringspaket som består av sex AFA-försäkringar. Själva försäkringsavtalet tecknas genom Fora.

Försäkringarna består av:
  • AGS Sjukförsäkring: Tilläggsförsäkring vid sjukdom.
  • TGL Grupplivförsäkring: Utgår till anhöriga om den anställde avlider.
  • AGB Avgångsbidrag och Omställningsförsäkring: Kan utbetalas till anställda vid driftinskränkningar.
  • TFA Arbetsskadeförsäkring: Kan ge ersättning vid arbetsskada/olycka.
  • Avtalspension: Ålderspension, med eller utan återbetalningsskydd
    (för anställda som fyllt 25 år).
  • FPT Försäkring om föräldrapenningtillägg

Mer information om försäkringarna finner du på afa.se och fora.se.

Vad gäller om jag redan har AFA-försäkringar?

Eftersom försäkringarna redan tecknats uppstår ingen extra kostnad för försäkringspremier.

Kollektivavtalet innehåller dock en garantiregel som innebär att de anställda garanteras försäkringarna även om premieinbetalning missats.