Så tecknar du kollektivavtal

Det finns två sätt för dig som arbetsgivare att teckna kollektivavtal.

1. Via en arbetsgivarorganisation

Vilken arbetsgivarorganisation du tillhör beror på vilken typ av verksamhet du bedriver. Företag inom vår bransch tillhör för det mesta arbetsgivarorganisationen Visita.

Här är en lista med länkar till arbetsgivarorganisationer som HRF samarbetar med:

2. Direkt med Hotell- och restaurangfacket, HRF

Tecknar du kollektivavtal direkt med oss blir det ett så kallat hängavtal.

Du tecknar det genom att kontakta den lokala avdelning inom HRF som din verksamhet finns inom.