Vad kostar det?

Att teckna kollektivavtal medför inga stora kostnader.

Du betalar en årlig serviceavgift till Hotell- och restaurangfacket på 0,51 procent av lönesumman samt en fast årsavgift på 1 500 kronor per företag.

Premierna för försäkringarna kan variera från år till år. Aktuella siffror hittar du på www.fora.se.

En del av kostnaden är avdragsgill i deklarationen.