Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på oktober månads medlemsavgift.

Bli medlem

Vad kostar det?

Att teckna kollektivavtal medför inga stora kostnader.

Du betalar en årlig serviceavgift till Hotell- och restaurangfacket på 0,51 procent av lönesumman samt en fast årsavgift på 7,5 % av ett prisbasbelopp. Detta gäller alla kollektivavtal tecknade från och med 1 januari 2017.

Premierna för försäkringarna kan variera från år till år. Aktuella siffror hittar du på www.fora.se.

En del av kostnaden är avdragsgill i deklarationen.