Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Vid konkurs

En person eller ett bolag som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid kan försättas i konkurs.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare.

Ansökan om konkurs

För att försättas i konkurs krävs det att företaget är på obestånd och det är tingsrätten som gör den bedömningen. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt.

Den som försätts i konkurs kallas gäldenär och den som söker någon annan i konkurs kallas borgenär. Du som arbetsgivare kan själv ansöka om att bli försatt i konkurs.

Om du har en enskild firma ansöker du i tingsrätten på den ort där du var folkbokförd den 1 november föregående år. Aktiebolag samt ekonomisk- och ideell förening ansöker hos tingsrätten, där styrelsen har sitt säte. Handelsbolag och kommanditbolag ansöker hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns.

Här kan du ansöka om egen konkurs: Ansök om egen konkurs.

Konkursförvaltaren

Konkursförvaltarens uppgift är att omhänderta konkursboet och göra en förteckning över tillgångar och skulder. Under konkursen utreder konkursförvaltaren om hela eller delar av verksamheten kan drivas vidare av nya ägare eller om den ska avvecklas.

Konkursförvaltaren utgår ifrån vad som är så förmånligt som möjligt för fordringsägarna.

Statlig lönegaranti

Statlig lönegaranti är ett skydd för den anställde som inte fått lön när arbetsgivaren gått i konkurs, vilket innebär att staten genom Länsstyrelsen betalar ut lönen. Det är konkursförvaltaren som beslutar om lönegaranti och det är dit den anställde ska lämna sina uppgifter.

Den anställde kan endast få ersättning för lön som den tjänat in tre månader innan konkursansökan lämnades till tingsrätten och kan normalt sett bara få ersättning upp till fyra prisbasbelopp, vilket under 2020 motsvarar 189 200 kr.

Efter konkursen

När konkursen är avslutad upphör bolaget att existera och bolaget kan därmed inte krävas på betalning. En privatperson kan däremot krävas på betalning även efter att konkursen avslutats.

Företagsrekonstruktion

En företagskonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men som på sikt har en möjlighet att överleva. Ansökan lämnas till tingsrätten som beslutar om företagsrekonstruktion.

En rekonstruktör utses av tingsrätten och så länge rekonstruktionen pågår får inga utmätningar göras utom i undantagsfall, alla skulder fryses och företaget får ett skydd mot konkurs.

Statlig lönegaranti kan betalas ut till anställda under en företagsrekonstruktion. Ett beslut om företagsrekonstruktion gäller i tre månader och därefter kan tingsrätten besluta att förlänga tiden med ytterligare tre månader i taget. En rekonstruktion kan pågå under högst ett år.

Läs mer om företagsrekonstruktion hos Svenska Domstolar.

Läs mer

Läs mer om konkurser hos Sveriges Domstolar och Kronofogden.