För myndigheter

Myndigheter hör ofta av sig till oss om samråd och yttranden, där vi som facklig organisation gör en bedömning av löner och arbetsförhållanden för en person som ska in i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Här hittar ni information om hur ni kontaktar oss i dessa ärenden.