Samråd – Arbetsförmedlingen

Innan en person påbörjar ett arbetsmarknadspolitiskt program/insats hos en arbetsgivare ska Arbetsförmedlingen samråda med den aktuella arbetstagarorganisationen (facket).

Samrådet ska ske innan insatsen inleds.

Så går det till

Vi ser efter om företaget har rätt villkor. Vi tittar bland annat på om det finns kollektivavtal, om rätt lön betalas ut och om försäkringar betalas ut.

Vi lämnar ett yttrande

Den fackliga organisationen lämnar sedan ett yttrande till Arbetsförmedlingen.

Yttrandet är en del av den samlade informationen som Arbetsförmedlingen är skyldig att inhämta innan ett program/insats inleds hos en arbetsgivare.

Sekretess

Enligt gällande sekretessbestämmelser kan Arbetsförmedlingen i ärendet lämna ut information om det tänkta programmet, arbetsplatsen och arbetsuppgifter.

Den arbetssökandes personuppgifter kan däremot inte lämnas ut.

Så går du tillväga

Mejla den avdelning inom HRF som din verksamhet finns inom. Det går också att kontakta oss via post.

Här är kontaktuppgifter till våra lokala avdelningar.

Vi besvarar dig inom tre till fem arbetsdagar. Väljer du att kontakta oss via post svarar vi inom fem arbetsdagar.