Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på oktober månads medlemsavgift.

Bli medlem

Migrationsärenden

När en person ansöker om arbetstillstånd gör facket en bedömning av löner och arbetsförhållanden på den aktuella arbetsplatsen. Det kallas för yttrande.

I yttrandet uttalar vi oss om huruvida det aktuella företaget har rätt villkor.
Vi tittar bland annat på om arbetsgivaren har kollektivavtal, betalar ut rätt lön och har rätt försäkringar.

Så går du tillväga

Mejla den avdelning inom HRF som din verksamhet finns inom. Det går också att kontakta oss via post.

Här är kontaktuppgifter till våra lokala avdelningar.

Du behöver:
  • Bifoga de dokument som ni behöver ett yttrande på.
  • För migrationsärenden behöver ni enbart bifoga blanketten Offer of employment/Anställningserbjudande.
  • Vi återkommer senast 14 arbetsdagar efter att vi mottagit din begäran om yttrande.
Frågor om försörjning

Från och med den 1 oktober 2021 svarar HRF inte längre på förfrågningar från migrationsverket när det gäller uppgifter om försörjning.

Hotell- och restaurangfacket yttrar sig inte från och med den 1 2021 oktober retroaktivt till Migrationsverket om arbetstagares tidigare arbetsvillkor. Det innebär att vi inte yttrar oss i ärenden som rör ansökningar om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning.

Det är Migrationsverket, inte Hotell- och restaurangfacket som beslutar i frågan. Det fackliga yttrandet är ett av flera möjliga underlag inför Migrationsverket prövning av en ansökan. Finns inget fackligt yttrande kommer myndigheten ändå göra en prövning samt fatta beslut i ärendet.

Här finns brevet som du kan skriva ut och skicka med till migrationsverket.

Här hittar du brevet på Engelska.