Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Avtalsrörelse 2020

Avtalsrörelsen är igång. Här uppdaterar vi med senaste nytt, material och avtalsnytt, frågor och svar och HRF:s krav i avtalsrörelsen.


Hur många kollektivavtal förhandlas?

HRF förhandlar om branschens 20 kollektivavtal. Som medlem kan du kontakta din lokala avdelning om du är osäker på vilket kollektivavtal som du omfattas av eller om du har frågor om kollektivavtalen.

Här ser du vilka avtal som är under förhandling samt vilka som är klara:

Almega Bingo: Förhandlingar pågår
Almega Nöje: Förhandlingar pågår

Visita: – Avtal klart (Läs mer)
Visita hängavtal: Avtal klart
Samhall:
– Avtal klart (Läs mer)
Folkets Hus och Parker:
Avtal klart (Läs mer)
NRG Pizza (Pizza Hut): – Avtal klart
IDEA:
 – Avtal klart (Läs mer)
Svensk Handel: Avtal klart (Läs mer)
Bemanningsavtalet: Avtal klart (Läs mer)
Almega Spel:
Avtal klart (Läs mer)
Almega Bowling: Avtal klart (Läs mer)
Arbetsgivaralliansen: – Avtal klart
KFO: – Avtal klart
LI Serveringsavtal: – Avtal klart
BAO: – Avtal klart (Läs mer)
Svenska Flygbranschen Catering: –
Avtal klart (Läs mer)

Om du vill veta vilka arbetsplatser som har kollektivavtal med HRF kan du gå in på schystavillkor.se.


Kollektivavtal

Det är kollektivavtalet som styr regelverket för din anställning. I kollektivavtalet finns bestämmelser om bland annat anställningsform, arbetstid, övertid, ob-ersättning, lön och försäkringar.

Kollektivavtalen som vi förhandlar fram är tidsbegränsade. När kollektivavtalen är på väg att löpa ut startar det som kallas avtalsrörelse. Då börjar vi jobba med att ta fram förslag till förändringar i de befintliga kollektivavtalen som vi har med arbetsgivarorganisationerna.

HRF:s medlemmar arbetar sedan fram vilka krav, så kallade avtalskrav, som HRF ska ställa mot arbetsgivarna i förhandlingarna om innehållet i kollektivavtalen.


Vad händer nu?

Följ de senaste nyheterna kopplat till avtalsrörelsen och förhandlingarna här.


Avtalskrav

Vilka krav har HRF? Ta del av 2020 års avtalskrav här.


Vad hände med ditt ändringsförslag?

Alla medlemmar i HRF har enligt stadgarna rätt att inkomma med så kallade ändringsförslag i kollektivavtalen. Möjligheten att inkomma med ändringsförslag var öppen fram till den 22 november 2019.

Alla inkomna ändringsförslag har sammanställts. De gav en samlad bild av vad HRF:s medlemmar vill förändra.

Förhandlingsdelegationerna, som är utsedda av Förbundsstyrelsen, för respektive kollektivavtal har fått ta del av alla ändringsförslag. De har sedan formulerat HRF:s avtalskrav. Det gjordes i december 2019 och januari 2020.


Sidan uppdaterades senast: 2021-01-26.