Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Frågor och svar varsel om strejk och blockad

Här samlar vi frågor och svar med anledning av det varsel om strejk och blockad som HRF lagt den 6 november 2020, efter att förhandlingarna med Visita strandat.


AVTALSRÖRELSE


Vad menas med konflikt?

Om parterna inte kommer överens om ett nytt avtal och det gamla upphör att gälla kan facket ta ut sina medlemmar i strejk eller blockad för att på det sättet öka trycket på arbetsgivaren att gå med på våra krav. Då är parterna i konflikt.


Är krav och yrkanden samma sak?

I avtalssammanhang pratar man om krav och yrkanden när man ska förhandla om villkoren i kollektivavtalen. Oftast menar man samma sak, en lista på frågor medlemmarna vill ska införas eller tas bort från avtalet.

Det vanligaste är att man från båda parter önskar/yrkar på fler saker än man får igenom. Eller att vissa krav tar lång tid av förhandlingar att få igenom, ibland över flera avtalsperioder på grund av att någon part ser frågan som så viktig att man inte är beredd att hitta en lösning så lätt.


Vad menar HRF med trygga anställningar?

Vi vill att alla som arbetar i branschen ska kunna ha ett liv vid sidan om och veta att man har en lön som man kan leva på. Bland annat har arbetsgivarna under lång tid missbrukat användandet av anställningsformen enstaka dagar. Vi vill därför sätta en begränsning i användande av den anställningsformen och på så sätt skapa möjligheter för anställda på att planera sitt liv och veta att man har ett jobb att gå till nästa dag och få en lön som man kan leva av.

HRF är också medvetna om att det förekommer sexuella trakasserier i besöksnäringen och vi har länge jobbat med att förhindra dem. I våra krav har vi lagt fram förslag till förändringar.


Vad betyder ”enstaka dagar”?

I flera av HRF:s kollektivavtal finns en anställningsform som kallas anställning för enstaka dagar. Den får bara användas av arbetsgivaren för arbetstid som inte går att schemalägga och när det finns ett tillfälligt behov av arbetskraft. För den anställde innebär det att man inte är garanterad någon arbetstid alls, utan anlitas av arbetsgivaren dag för dag när det finns tillfälligt arbete.


Vad menas med ”den norska modellen”?

HRF har yrkat om att deltidsanställda som arbetat regelbundet mer än avtalad tid under 12 månader, ska få sin anställningsgrad omreglerad till ett genomsnitt av hur man arbetat under samma period.

Det här är en norsk modell som ger automatisk utökad tjänst ju mer den anställde arbetar. I Norge är det här en del av arbetstidslagstiftningen sedan 2013, men HRF vill gå avtalsvägen för att få samma lösning.VARSEL


Vad menas med varsel?

Om varken vi eller arbetsgivarna är beredda att kompromissa eller ge efter i våra krav brukar förhandlingarna avbrytas. Varsel om strejk är en stridsåtgärd som facket kan ta till om man inte lyckats komma överens med arbetsgivarna om ett nytt avtal. Stridsåtgärder kan vara en strejk eller blockad.

Här kan du ta del av information om lagt varsel.


Varför varslar HRF om strejk och blockad?

Vi gör det för att HRF:s medlemmar måste få tryggare anställningar och löneökningar i nivå med övriga på arbetsmarknaden. Anställda i vår bransch behöver trygghet. HRF förhandlar om schysta villkor och stabilitet på lång sikt för hela branschen. Trygghet och ordning och reda måste finnas både under och efter en pandemi.

Arbetsgivarorganisationen Visita vill inte förhålla sig till det så kallade märket, utan anser att HRF:s medlemmar inte ska ha samma löneökningar som andra på svensk arbetsmarknad. Visita vill heller inte gå med på lösningar som skapar tryggare jobb och ordning och reda i branschen.

Därför tar HRF den här fighten!


Vad omfattar HRF:s varsel?

Vi varslar om strejk på sex företag och sex orter. Strejken innebär total arbetsnedläggelse för alla kollektivt anställda på berörda företag. Samtidigt lägger HRF en blockad mot alla nyanställningar, inhyrning av personal samt mer- och övertid på hela avtalsområdet. Blockaden gäller samtliga arbetsplatser i landet som omfattas av Gröna riksavtalet.

Klicka här för att komma till listan med alla arbetsplatser som berörs av eventuell strejk.


Varför varslar ni just de här företagen?

Det här är företag med betydande inflytande i branschen. Det blir kännbart när dessa stora arbetsplatser står stilla. Vi vill att arbetsgivarna ska lyssna på oss utan att orsaka för stor påverkan för allmänheten. Genom denna åtgärd hoppas vi att arbetsgivarna förstår vad vi behöver och går våra krav tillmötes.


Hur kan ni varsla när delar av branschen står still på grund av nuvarande pandemi?

Pandemin har slagit olika på vår bransch, vissa företag har drabbats hårt medan andra har gått bra. HRF förhandlar om schysta villkor och stabilitet på lång sikt för hela branschen. Trygghet måste finnas både under och efter en pandemi. Inte minst för de med lägre löner och osäkra anställningar.

Anställda i besöksnäringen, som burit besöksnäringen med risk för egen hälsa under pandemin, förtjänar trygga anställningar och samma löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden.


Min arbetsgivare säger att HRF varslar om strejk för att få lönehöjningar som överstiger industrins märke på 5,4%, stämmer det?

HRF och arbetsgivarorganisationen Visita ser olika på hur det av industrin satta märket ser ut. HRF är en del i LOs samordning där en låglönesatsning ingår, vilket den också gör i den uppgörelse som industrins parter kom överens om.

HRF och de förbund som ingår i LOs samordning anser att den avtalade låglönesatsningen ska ligga till grund för nivån på industrins märke i respektive bransch, vilket med sin andel lågavlönade gav industrin 5,4%. Visita anser inte att det finns en låglönesatsning att ta hänsyn till i industrins uppgörelse.


Kan vi börja strejka med en gång?

Nej, innan en strejk bryter ut måste facket lägga ett varsel om stridsåtgärd. Där talar fackförbundet om för arbetsgivaren vad man tänker göra. Det måste göras minst sju arbetsdagar innan konflikten kan träda i kraft (tiden beräknas från den dag arbetsgivaren tagit emot varselbrevet). Lördag, söndag samt allmänna helgdagar räknas inte som arbetsdagar, vilket innebär att varseltiden i praktiken blir minst nio dagar.

Klicka här för mer information om vilka arbetsplatser om berörs vid eventuell strejk.


HRF har varslat, vad innebär det för mig?

Ett varsel är en förvarning och innebär att HRF nu varnar om en eventuell strejk eller andra typer av stridsåtgärder. Under ett varsel fortsätter kollektivavtalets regler, om lön och andra anställningsvillkor, att gälla för alla anställda och du jobbar på som vanligt. Medlemmar som arbetar på arbetsplatserna som omfattas av varslet är välinformerade och väl förberedda.

Kontakta din avdelning om du har frågor eller är osäker på vilka arbetsplatser som omfattas av varslet.


Under förra avtalsrörelsen ville vår arbetsgivare att vi skulle fylla i ett formulär och ange om vi var medlemmar i en fackförening och i så fall vilken. Hur ska vi göra om det blir så igen?

Ni har ingen skyldighet att svara arbetsgivaren på frågor om facklig tillhörighet, varken muntligt eller skriftligt. HRF uppmanar er att inte svara och omgående informera HRF:s lokala avdelning om detta inträffar.


Hur går det med förhandlingarna på HRF:s andra avtalsområden?

HRF har växlat yrkande med några av de andra arbetsgivarorganisationerna, men har pausat förhandlingarna till dess att HRF är överens om ett nytt avtal med Visita.

Du kan läsa mer om HRF:s yrkanden här.VID BLOCKAD


Vad gäller vid HRF:s blockad?

Blockad är en speciell stridsåtgärd som facket kan använda under en konflikt. Blockaden som HRF nu varslat om gäller hos samtliga arbetsgivare som är medlemmar i Visita och innebär att:

 • Arbetsgivaren får endast låta sina anställda arbeta den ordinarie schemalagda arbetstiden.
 • Arbetsgivaren får inte låta de anställda arbeta övertid eller mertid.
 • Arbetsgivaren får inte ta in personal på anställning för enstaka dagar.
 • Arbetsgivaren får inte nyanställa personal.
 • Arbetsgivaren får inte ta in inhyrd personal.
 • Tjänstemän eller anställda på annat avtalsområde får inte utföra arbetsuppgifter inom HRF:s avtalsområde.

Vad innebär blockaden för oss som arbetar på en arbetsplats som berörs?

HRF har varslat om en blockad som innebär att arbetsgivare som är medlemmar i Visita inte får nyanställa, hyra in personal eller använda övertid och mertid från och med tisdag 17 november klockan 14.00.

 • Arbetsgivaren får inte låta dig som är heltidsanställd arbeta övertid utöver din ordinarie arbetstid.
 • Arbetsgivaren får inte låta dig som är anställd på deltid att arbeta mertid utöver din ordinarie arbetstid.
 • Ingen får arbeta på anställningsformen enstaka dagar.

Hur vet jag om min arbetsgivare omfattas av HRF:s blockad?

Det är de arbetsgivare som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Visita som omfattas av den blockad som träder i kraft tisdag 17 november. Du kan antingen fråga din arbetsgivare eller kontakta HRF:s lokala avdelning om du är medlem, för att få besked om vad som gäller på din arbetsplats.


Min arbetsgivare vill att jag byter arbetstid efter 17 november för att komma runt HRF:s blockad, får de göra så?

Det är tillåtet för arbetsgivare att fråga anställda om de kan byta arbetstid med kortare varsel än 14 dagar, men ni anställda behöver inte gå med på det. HRF uppmanar er att inte gå med på att byta arbetstid då det underlättar för arbetsgivaren under vår blockad.

Anledningen till att vi lagt ett varsel om blockad mot övertid, mertid, nyanställningar och inhyrning av personal är ju för att förbättra villkoren för de anställda inom besöksnäringen och vi behöver alla hjälpas åt nu.


Vår arbetsgivare tar ner informationen om varslet som vi sätter upp på den fackliga anslagstavlan, får de göra så?

Nej, så länge det är saklig information om vad som gäller vid varslet kan de inte göra så. Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren tillhandahålla en anslagstavla avsedd för personalmeddelanden och facklig information. Det är den fackliga organisationen som avgör vilken facklig information som ska delas.

Kontakta HRF:s lokala avdelning om din arbetsgivare tar ner den fackliga informationen från anslagstavlan.


Jag har blivit uppsagd och nu verkar det som att arbetsgivaren kan återanställa mig snart. Gäller blockaden om nyanställning mig också?

Ja, men din arbetsgivare kan återanställa dig före den 17 november klockan 14.00. När nyanställningsblockaden sedan träder i kraft är det för sent. Detta gäller även dig som har företrädesrätt till återanställning.


Vad ska jag som anställd göra om arbetsgivaren bryter mot blockaden?

HRF:s medlemmar kommer att kunna anmäla om arbetsgivare bryter mot blockaden och nyanställer, hyr in personal eller låter anställda arbeta övertid och mertid. Vi kommer att återkomma med information om hur detta kommer gå till, om blockaden bryter ut den 17 november.


Jag har fått jobb och har skrivit på mitt anställningsavtal och anställningen börjar efter 17 november. Omfattas jag av nyanställningsblockaden?

Nej, om du skrivit under ett anställningsavtal innan blockaden brutit ut omfattas du inte av nyanställningsblockaden och kan tillträda tjänsten som planerat.


Jag har en visstidsanställning som går ut efter att nyanställningsblockaden träder i kraft. Nu vill arbetsgivaren att jag ska fortsätta efter det, kan de anställa mig då?

Om du och din arbetsgivare skriver under ett anställningsavtal om det innan HRF:s blockad bryter ut den 17 november kan du påbörja själva anställning efter att blockaden trätt i kraft.


Min arbetsgivare säger att vi kommer att få arbeta övertid och mertid trots att HRF lagt ett varsel om blockad mot övertids- och mertidsarbete. Vad ska vi göra? (NY)

Det är arbetsgivaren som är skyldig att följa vår blockad när den träder i kraft och om de bryter mot blockaden kan de stämmas för blockadbrott. Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att arbeta inom ramen för den blockad som HRF lagt om den bryter ut, du kan neka med hänvisning till HRF:s blockad. Men du är inte heller skyldig gentemot HRF att vägra att arbeta, om du till exempel blir beordrad att arbeta övertid.

Observera att den här informationen endast gäller de arbetsplatser som är medlemmar i Visita. Om din arbetsplats är uttagen i strejk får du inte gå och arbeta alls.

Vi hoppas att alla som arbetar på arbetsplatserna som omfattas av HRF:s blockad nu hjälps åt, så att vi tar hem kampen för bättre villkor i branschen. Det kan vi göra genom att inte gå med på att arbeta övertid, mertid eller enstaka dagar.

Vi uppmanar också alla att anmäla till HRF, om arbetsgivare som är medlemmar i Visita, bryter mot blockaden – oavsett om ni själva gått med på att arbeta eller inte. Det kommer inte att få några konsekvenser för er som anställda. När blockaden bryter ut den 17 november klockan 14.00 kommer vi att lägga ut information om hur blockadbrott anmäls till HRF.


Jag är anställd av ett bemanningsföretag som vill placera mig på en arbetsplats som omfattas av HRF:s blockad. Vad ska jag göra? (NY)

Det är de arbetsgivare som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Visita som inte får hyra in arbetskraft och som är ansvariga för att följa det. Om de bryter mot blockaden genom att hyra in arbetskraft är det de som får ta konsekvenserna av det, inte ni som är anställda i de bemanningsföretag som anlitas trots blockaden.

Vi uppmanar er att anmäla det till HRF och vi återkommer med information här på hemsidan om hur det kommer att gå till när blockaden bryter ut  den17 november.

Om din arbetsgivare vill placera dig på en arbetsplats som är uttagen i strejk ska du inte gå med på det, då inget arbete alls får utföras på HRF:s avtalsområde på de arbetsplatserna. Här finns information om vilka arbetsplatser som är varslade om strejk.


Jag arbetar under anställningsformen enstaka dagar hos en arbetsgivare som omfattas av HRF:s blockad. Jag vill visa solidaritet med HRF och ta striden för bättre villkor, samtidigt är det svårt att förlora en stor del av inkomsten. Vad ska jag göra? (NY)

Det är arbetsgivaren som är skyldig att följa vår blockad när den träder i kraft och bryter de mot den kan de stämmas för blockadbrott. Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att arbeta inom ramen för den blockad som HRF lagt om den bryter ut, du kan neka med hänvisning till HRF:s blockad. Men du är inte heller skyldig gentemot HRF att vägra att arbeta om du blir erbjuden att arbeta enstaka dagar, som omfattas att HRF:s blockad mot nyanställningar.

Observera att den här informationen endast gäller de arbetsplatser som är medlemmar i Visita. Om din arbetsplats är uttagen i strejk får du inte gå och arbeta alls.

Det du kan göra för att stötta HRF är att anmäla din arbetsgivare för blockadbrott, oavsett om du själv gått med på att arbeta eller inte. Det kommer inte att få några konsekvenser för dig som anställd. När blockaden bryter ut 17 november klockan 14.00 så kommer vi att lägga ut information om hur blockadbrott anmäls till HRF.VID STREJK


Vad menas med strejk?

Strejk är en så kallad stridsåtgärd från arbetstagarnas/fackets sida under en konflikt med arbetsgivare. Strejk innebär att arbetstagare, via sitt fackförbund, lägger ned sitt arbete på en arbetsplats. Detta görs som en påtryckning i förhandlingar om lön och villkor.

Strejk och konflikt kan inte utbryta när det råder så kallad fredsplikt. Fredsplikt råder bland annat under tiden ett kollektivavtal gäller. En strejk kan genomföras på olika sätt. Facket kan till exempel ta ut vissa arbetsplatser och företagskedjor, eller enbart vissa yrkesgrupper, i strejk.


Vad händer med min anställning vid en strejk?

Ditt anställningsförhållande med arbetsgivaren påverkas inte av en strejk. Under strejken går du inte till arbetet och efter strejken återgår du och arbetar som vanligt. Arbetsgivaren får inte säga upp eller avskeda dig på grund av att du deltagit i en lovlig strejk.


Min arbetsgivare hotar med att hålla inne redan intjänad lön om jag deltar i HRF:s strejk. Får de göra så?

Nej, arbetsgivaren får inte hålla inne intjänad lön som skulle ha betalats ut för att du deltar i en lovlig strejk. Om de gör det ska du omgående kontakta HRF:s lokala avdelning.


Vad ska jag göra om det blir strejk på min arbetsplats?

Om din arbetsplats blir uttagen i strejk ska du inte gå och arbeta utan göra följande:

 1. Gå till HRF:s konfliktlokal för att anmäla dig. Där får du information och kan ansöka om konfliktersättning. Det kommer att finnas information på HRF:s hemsida om var konfliktlokalen på din ort finns.
 2. Anmäl dig till Arbetsförmedlingen. Alla medlemmar som är uttagna i strejk är skyldiga att söka arbete under tiden som strejken pågår och det är en förutsättning för att få strejkersättning.
 3. Håll dig uppdaterad om vad som händer. Det är viktigt att du återgår till ditt arbete så snart strejken är över.

Det känns inte helt säkert att gå till en konfliktlokal när vi är mitt i en pandemi med restriktioner?

HRF kommer att anpassa konfliktlokalerna efter rådande restriktioner för att undvika smittspridning. Vi återkommer närmare med information om hur vi löser det.


Får jag arbeta trots att det är strejk på min arbetsplats?

Nej, om du arbetar trots att du är uttagen i strejk blir du anmäld som strejkbrytare och riskerar att uteslutas ur HRF. Det är oerhört viktigt att alla medlemmar deltar i en strejk och att man inte går in och arbetar på arbetsplatser som är uttagna i strejk, vi gör ju det här för att få bättre villkor och högre lön för anställda i branschen.


Är det bara medlemmar i HRF som får strejka?

HRF kan formellt bara ta ut sina medlemmar i strejk, men har i varslet om strejken förtydligat för arbetsgivarna att arbete som normalt utförs av HRF:s medlemmar inte får utföras av tjänstemän, medlemmar i andra fackförbund, oorganiserade eller inhyrd personal.


Får arbetsgivaren anlita bemanningsföretag när de anställda är i strejk?

Nej, vid en strejk ska arbetsuppgifterna inte utföras av någon. Om det ändå sker på din arbetsplats är det viktigt att du omgående anmäler det till HRF:s lokala avdelning.


Får tjänstemän arbeta under en strejk?

Tjänstemännen får endast arbeta med arbetsuppgifter inom sitt eget avtalsområde, de får inte utföra arbete som normalt utförs av HRF:s medlemmar. Om det skulle ske är det viktigt att du omgående anmäler det till HRF:s lokala avdelning.


Vi har praktikanter på vår arbetsplats, vad händer med dem när vår arbetsplats går ut i strejk?

En praktikant eller restaurangskoleelev ska alltid ha en handledare på arbetsplatsen. Om handledaren omfattas av strejken får inte heller praktikanten eller restaurangskoleeleven vara på arbetsplatsen under tiden. Praktikanter och restaurangskoleelever ska gå tillbaka till sin arbetsförmedlare eller skola vid första strejkdagen.

Anställda med lönebidragsstöd från Arbetsförmedlingen ska delta i strejken på samma villkor som de andra anställda.


Vad gäller om jag blir sjuk under strejken?

Är du sjuk när strejken börjar ska du ha fortsatt sjuklön från din arbetsgivare. Tillfrisknar du under strejken övergår du till konfliktersättning den första friska dagen, gå då till HRF:s konfliktlokal och anmäl dig. Blir du sjuk under strejken anmäler du dig sjuk till arbetsgivaren och ska ha sjuklön som vanligt.


Jag har semester samtidigt som det blir strejk på min arbetsplats. Vad gäller då?

Du har din semester som planerat. Under övrig tid, oavsett om det är före eller efter din semester, ska du delta i strejken.


Vad händer om jag beviljats studieledigt eller tjänstledigt när strejken bryter ut?

Om du har begärt och blivit beviljad studieledigt eller tjänstledigt ska du vara ledig som planerat och deltar inte i strejken under ledigheten. Under övrig tid ska du delta i strejken.


Min arbetsplats har tagits ut i strejk. Hur gör jag för att få konfliktersättning från HRF?

Vid en strejk har du som medlem i HRF rätt till konfliktersättning för den tid som du skulle ha arbetat. För att kunna få det behöver du anmäla dig i HRF:s konfliktlokal när strejken bryter ut.

I konfliktlokalen finns det blanketter för ersättningen och du får information om hur du gör för att få den utbetald. Vi återkommer med information om var du hittar HRF:s konfliktlokal på din ort.


Vilken konfliktersättning har jag rätt till vid en strejk?

HRF:s förbundsstyrelse har fattat beslut om att konfliktersättningen vid en strejk utgår med 100% av nettolönen från första konfliktdagen. Förbundsstyrelsen fattar löpande beslut om eventuella förändringar gällande ersättningen under konfliktens gång.


Vad grundar sig konfliktersättningen på om jag är korttidspermitterad när det blir strejk, min ordinarielön eller den reducerade permitteringslönen?

Om du blir uttagen i strejk avbryts din korttidspermittering och konfliktersättningen baseras på din ordinarie lön.


Jag är inte medlem i facket, vad får jag för ersättning om det blir strejk på min arbetsplats?

Ingen alls, du måste ha blivit medlem i HRF och betalat in din medlemsavgift senast dagen innan strejken bryter ut för att få rätt till konfliktersättning.

Här kan du ansöka om medlemskap i HRF.


Jag har hört att man måste vara medlem i HRF minst tre månader för att kunna få konfliktersättning. Stämmer det?

Normalt är det så, men inför den här strejken har HRF:s förbundsstyrelse beslutat att du kan få konfliktersättning om du blivit medlem i HRF och betalat in din medlemsavgift senast dagen innan strejken bryter ut.

Här kan du ansöka om medlemskap i HRF.


Vad händer när strejken är över?

När HRF och arbetsgivarsidan gör upp om ett nytt kollektivavtal avbryts strejken. Beslutet kommer omgående att skickas till alla konfliktlokaler. Din anställning fortsätter som vanligt och du ska återgå till ditt arbete så fort som möjligt.


Om jag är medlem i HRF men arbetar på ett annat avtalsområde som blir uttaget i strejk, vart vänder jag mig då?

Om du blir uttagen i strejk på ett annat LO-förbunds avtalsområde, kan du ha rätt till ersättning från HRF. Kontakta vår medlemservice på 0771-57 58 59 eller medlem@hrf.net.


Vad menas med sympatiåtgärder?

Ett fackförbund som egentligen inte är direkt inblandad i en avtalsförhandling, kan utlysa strejk för att hjälpa ett annat fackförbund i en pågående konflikt. Detta sker då efter begäran från strejkande förbund.


Vilken ersättning har jag rätt till vid sympatiåtgärder?

HRF:s förbundsstyrelse har fattat beslut om att konfliktersättning vid en sympatiåtgärd utgår med 100% av nettolönen från första konfliktdagen. Förbundsstyrelsen fattar löpande beslut om eventuella förändringar gällande ersättningen under konfliktens gång.VID LOCKOUT


Vad innebär lockout?

Vid en lockout kan arbetsgivaren stänga delar av eller hela företaget och stänga ute de anställda från arbetsplatsen. Detta brukar arbetsgivaren ta till som svar på strejk. Vid en partiell lockout utestänger arbetsgivarna endast en viss grupp av anställda från sitt arbete.

Vid en lockout får du som medlem konfliktersättning från HRF. Är du inte medlem eller medlem i ett annat fackförbund är det viktigt att du blir medlem i HRF innan lockouten bryter ut för att få konfliktersättning.

Här kan du ansöka om medlemskap i HRF.


Vad händer med min anställning vid en lockout?

Ditt anställningsförhållande med arbetsgivaren påverkas inte av en lockout. Under lockouten går du inte till arbetet och efteråt återgår du och arbetar som vanligt.


Min arbetsplats har blivit lockoutad. Hur gör jag för att få konfliktersättning från HRF?

Vid en lockout har du som medlem i HRF rätt till konfliktersättning för den tid som du skulle ha arbetat. För att kunna få det behöver du anmäla dig i HRF:s konfliktlokal när lockouten bryter ut.

I konfliktlokalen finns det blanketter för ersättningen och du får information om hur du gör för att få den utbetald. Vi återkommer med information om var du hittar HRF:s konfliktlokal på din ort.


Vilken ersättning har jag rätt till vid en lockout?

HRF:s förbundsstyrelse har fattat beslut om att konfliktersättning vid en lockout utgår med 70% av nettolönen från första konfliktdagen. Förbundsstyrelsen fattar löpande beslut om eventuella förändringar gällande ersättningen under konfliktens gång.


Jag är inte medlem i facket, vad får jag för ersättning om det blir lockout på min arbetsplats?

Ingen alls, du måste ha blivit medlem i HRF och betalat in din medlemsavgift senast dagen innan lockouten bryter ut för att få rätt till konfliktersättning.

Här kan du ansöka om medlemskap i HRF.


Sidan uppdaterades senast 2020-11-16.