Våra krav 2020

Nu är avtalskraven för 2020 färdigställda. HRF kräver bland annat följande.

HRF:s krav till Visita
 • Löneökningar på 3 procent dock lägst 805 kr i månaden.
 • Nytt lönesystem som tar hänsyn till yrkeskunskap, erfarenhet, ansvarstagande och utbildning.
 • Arbetstid och schema ska vara förutsägbara.
 • Avsättning till avtalspension ska framgå av lönespecifikationen.
 • Bättre skydd mot sexuella trakasserier från tredje man som gäster och besökare.
 • Missbruk av ”Enstaka dagar” ska upphöra.
 • Förstadagsintyg ska enbart kunna krävas i rehabiliteringssammanhang.
 • Längre anställningstid ska ge ökat skydd mot hyvling.
 • Avtalad sysselsättningsgrad ska motsvara faktiskt arbetad tid.

Vill du veta mer om hur vi vill förbättra branschen för medlemmar och anställda? Klicka på länken nedan för att ta del av alla våra krav i detalj.

Hotell- och restaurangfackets avtalskrav Visita 2020

Kompletterande krav 6 oktober 2020.

Visitas krav

Vår motpart på arbetsgivarsidan, Visita, kräver bland annat följande:

 • Ta bort helgledighet.
 • Ha all makt över lönepotten.
 • Inte höja minimilöner.

Klicka på länken nedan för att ta del av alla Visitas krav i detalj.

Visitas avtalsyrkanden 2020


HRF:s krav till Svensk Handel
 • Löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknadens lönekrav på 3 % samt den av LO-samordningen
  beslutade låglönesatsningen.
 • Arbetstid och schema ska vara förutsägbar för den anställde.
 • Ett arbetspass ska vara minst 4 timmar långt istället för nuvarande 3 timmar.

Ta del av kraven i detalj på länken nedan.

Hotell- och restaurangfackets avtalskrav Svensk Handel 2020

Svensk Handels krav
 • Inte höja ingångslöner.
 • Ha all makt över lönepotten.

Ta del av kraven i detalj nedan.

Svensk Handels avtalsyrkanden 2020


HRF:s krav till Almega Tjänsteföretagen avseende Bingohallar

HRF:s yrkanden

Almega Tjänsteföretagens krav

Almegas yrkanden


HRF:s krav till Almega Tjänsteföretagen Spel

HRF:s yrkanden

Almega Tjänsteföretagen Spels krav

Almegas yrkanden