Våra krav 2020

Nu är avtalskraven för 2020 färdigställda. HRF kräver bland annat följande.

HRF:s krav
  • Löneökningar på 3 procent dock lägst 805 kr i månaden.
  • Nytt lönesystem som tar hänsyn till yrkeskunskap, erfarenhet, ansvarstagande och utbildning.
  • Arbetstid och schema ska vara förutsägbara.
  • Avsättning till avtalspension ska framgå av lönespecifikationen.
  • Bättre skydd mot sexuella trakasserier från tredje man som gäster och besökare.
  • Missbruk av ”Enstaka dagar” ska upphöra.
  • Förstadagsintyg ska enbart kunna krävas i rehabiliteringssammanhang.

Vill du veta mer om hur vi vill förbättra branschen för medlemmar och anställda? Klicka på länken nedan för att ta del av alla våra krav i detalj.

Hotell- och restaurangfackets avtalskrav 2020

Visitas krav

Vår motpart på arbetsgivarsidan, Visita, kräver bland annat följande:

  • Ta bort helgledighet.
  • Ha all makt över lönepotten.
  • Inte höja minimilöner.

Klicka på länken nedan för att ta del av alla Visitas krav i detalj.

Visitas avtalsyrkanden 2020